Guidelines

Guidelines

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Läkemedelsverket

Svampinfektioner (invasiva), behandling – Internetmedicin.se

Invasiva svampinfektioner är ett ökande problem och drabbar främst patienter med nedsatt immunförsvar. De vanligaste svamparterna är Candida (jästsvampar) och Aspergillus (mögelsvampar), men andra arter kan förekomma. I denna artikel av professor Jan Sjölin, Infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ges en översikt över de preparat som är tillgängliga i Sverige, samt förslag på behandlingsstrategi.

ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients

ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida diseases 2012: non-neutropenic adult patients

ESCMID guideline for the diagnosis and management of Candida diseases 2012: adults with haematological malignancies and after haematopoietic stem cell transplantation (HCT)

European guidelines for antifungal management in leukemia and hematopoietic stem cell transplant recipients: summary of the ECIL 3 – 2009 Update

ESCMID and ECMM joint clinical guidelines for the diagnosis and management of mucormycosis 2013

Intressanta länkar